меден сулфат с клас обогатяване

меден сулфат с клас обогатяване

  • Минерален меден сулфат

    Минерален меден сулфат

    Химическа формула: CuSO4 5H2O Молекулно тегло: 249.68 CAS: 7758-99-8
    Общата форма на меден сулфат е кристал, тетрахидрат на меден сулфат монохидрат ([Cu(H2O)4]SO4·H2O, меден сулфат пентахидрат), който е синьо твърдо вещество.Неговият воден разтвор изглежда син поради хидратирани медни йони, така че безводният меден сулфат често се използва за тестване на наличието на вода в лабораторията.В реалното производство и живот медният сулфат често се използва за рафиниране на рафинирана мед и може да се смеси с гасена вар, за да се направи смес от Бордо, пестицид.