Цинков сулфат хептахидрат

Цинков сулфат хептахидрат

  • Цинков сулфат хептахидрат

    Цинков сулфат хептахидрат

    Цинковият сулфат хептахидрат е неорганично съединение с молекулна формула ZnSO4 · 7H2O, известно като стипца и цинкова стипца.Безцветни орторомбични призматични кристали на цинков сулфат Цинков сулфат Гранулиран, бял кристален прах, разтворим във вода, слабо разтворим в етанол.Губи вода при нагряване до 200°C и се разлага при 770°C.