Натриев полиакрилат

Натриев полиакрилат

  • Натриев полиакрилат

    Натриев полиакрилат

    Cas:9003-04-7
    Химична формула:(C3H3NaO2)n

    Натриевият полиакрилат е нов функционален полимерен материал и важен химически продукт.Твърдият продукт е бял или светложълт блок или прах, а течният продукт е безцветна или светложълта вискозна течност.От акрилова киселина и нейните естери като суровини, получени чрез полимеризация във воден разтвор.Без мирис, разтворим във воден разтвор на натриев хидроксид и утаен във водни разтвори като калциев хидроксид и магнезиев хидроксид.