Калиев изобутил ксантогенат

Калиев изобутил ксантогенат

 • търговия на едро с калиев изобутил ксантогенат

  търговия на едро с калиев изобутил ксантогенат

  черти:
  Сив и светло сив прах (или гранулат), лесно разтворим във вода, лесно разпръскващ се, с остра миризма.

 • Висококачествен производител на калиев (изо)амил ксантат

  Висококачествен производител на калиев (изо)амил ксантат

  Основна съставка:
  Калиев n-(изо)амилксантат

  Имоти:
  Сив и светло сив прах (или гранулат), лесно разтворим във вода, лесно разпръскващ се, с остра миризма.

  Приложение:
  Калиевият (изо)амил ксантат е колектор за флотация на метални сулфидни руди, със силна събирателна способност и слаба селективност.Той е добър колектор за флотация на медно-никелова сулфидна руда и златосъдържащ пирит.Индикатори за качество: Индикатори на проекта (сухи продукти) Индикатори (синтетични продукти) Съдържание на активна съставка % ≥ 90,0 ≥ 84,0 Съдържание на свободни основи % ≤ 0,2 ≤ 0,4 Вода и летливи вещества % ≤ 4,0 ≤ 10,0