Цинков сулфат

Цинков сулфат

  • Цинков сулфат монохидрат

    Цинков сулфат монохидрат

    Цинковият сулфат монохидрат е неорганично вещество с химична формула ZnSO₄·H₂O.Външен вид е бял течлив прах от цинков сулфат.Плътност 3.28g/cm3.Разтворим е във вода, слабо разтворим в алкохол, лесно се разтваря във въздуха и е неразтворим в ацетон.Получава се чрез взаимодействие на цинков оксид или цинков хидроксид и сярна киселина.Използва се като суровина за производството на други цинкови соли;използва се за поцинковане на кабели и електролиза за производство на чист цинк, спрей за разсадници на овощни дървета, цинков сулфатен тор, синтетични влакна, консервант за дърво и кожа.

  • Цинков сулфат хептахидрат

    Цинков сулфат хептахидрат

    Цинковият сулфат хептахидрат е неорганично съединение с молекулна формула ZnSO4 · 7H2O, известно като стипца и цинкова стипца.Безцветни орторомбични призматични кристали на цинков сулфат Цинков сулфат Гранулиран, бял кристален прах, разтворим във вода, слабо разтворим в етанол.Губи вода при нагряване до 200°C и се разлага при 770°C.