Калиев (изо)амил ксантогенат (PAX)

Калиев (изо)амил ксантогенат (PAX)