О-изопропил-N-етил тионокарбамат

О-изопропил-N-етил тионокарбамат

  • О-изопропил-N-етил тионокарбамат

    О-изопропил-N-етил тионокарбамат

    О-изопропил-N-етил тионокарбамат:химично вещество, светложълта до кафява мазна течност с остра миризма,

    относителна плътност: 0,994.Точка на запалване: 76,5°C.Разтворим в бензен, етанол, етер,

    петролев етер, слабо разтворим във вода