Натриев изопропил ксантогенат (SIPX)

Натриев изопропил ксантогенат (SIPX)

  • Натриев изопропил ксантогенат (Sipx)

    Натриев изопропил ксантогенат (Sipx)

    Натриевият изопропил ксантогенат SIPX (CAS:140-93-2) е колектор, силен, селективен сулфидни руди на цветни метали, по-добър колектор, широко използван при флотация на мед, молибден, цинков сулфид на флотационни колектори на златосъдържаща желязна руда.За злато и мед-злато степента на възстановяване на златото има очевидни предимства, тъй като огнеупорната медно-оловна оксидна руда може да получи задоволителни резултати.Обикновено се използва в процеса на груба и чиста флотация.